ỦNG HỘ

Ủng hộ tài chính, vật chất

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Đại Phùng, đại diện Phuc’s Fond tại Huế
Địa chỉ : 8/6 Ngô Đức Kế, Thuận Thành, Huế, Việt Nam
Điện thoại nhà: + 00 84 54 3 53 40 31
Mobile: + 00 84 9 14 04 24 52

Tài khoản quốc tế
Ngân hàng : Bank for Investment anh Development
Chủ tài khoản : Nguyễn Đại Phùng
Số tài Khoản : 55 1103 700 15420
Swift code : BIDVVNVX

Tài khoản nội địa
Ngân hàng : Vietcombank (VCB)
Chủ tài khỏan : Nguyễn Đại Phùng
Số tài khỏan : 016 1000 887 822

Leave a Reply