VELLYKET AV XUAN NGHIA TINH PROGRAMMET

Først vil vi si hjertelig takk til alle i Phuc’sfonds hovedstyre i Hue og medlemmer, representanter for Phuc’sfond i flere land for deres donasjoner og innsamling, og til alle velgjørere som har støttet programmet.

Programmet har nettopp avsluttet med vellykket utdeling av mer enn 550 nyttårsgaver til vanskeligstilte med verdi 520.000.000 vnd= 22.300 USD. 550 nyttårsgaver ble overrakt til fattige fra Quang Tri til Thua Thien Hue med et totalt areal over 12 800 km2 og mer enn 150 km lange strekninger, fra by til landsby og steder langt inni skogen eller ute ved kysten. Dette hadde ikke vært mulig uten den store innsatsen til alle medlemmene i Hue. De har ofret både tid og energi for å hjelpe fattige folk. Dagene før nyttår i Hue med mye regn og kulde førte til at blomstersesongen gikk tapt, dette gjorde at flere sjauere ble uten jobb, så mange hadde ikke råd til å feire nyttår.

Xuan nghia Tinh programmet har hatt en stor betydning for fattige folk, det har hjulpet mer enn 550 husstander i krisetiden før nyttår, og dette vil ikke kunnet skje uten støtte fra velgjørere. Menneskers omtanke og kjærlighet til andre sprer lykke og glede. Dette budskapet bringer folk nærmere. I tillegg til fattige familier, fattige elever og gateselgere fikk 17 fattige elever støtte med praktiske ting. Samtidig fikk 50 syke barn som behandles på sykehus støtte.

På vegne av Phuc’sfond retter vi en stor takk til velgjørere som støtter oss med å fullføre vårt motto HELP TO HELP»

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.