VILKÅR FOR Å KOMME MED I THAP SANG UOC MO PROGRAMMET

Programmet gjelder for barn som har følgende situasjoner:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står på listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Betingelser:
1,Mottatt søknade.
2,Besøk og nærmere vurdering.
3,siste vurdering av utdanningsavdeling.
4,Søknader videresendt til Norge.
5, Siste vurdering og innvilget, skaffe fadder til barna.

Fadder oppgaver:
1, Støtter fast 650.000vnd pr måned.
2, Fadderne kan få kontakt med fadderbarn hvis de vil.
3, Phuc’sfond har plikt til å rapportere om barna hver måned.
4, Hjelpe barna med takkebrev.

Hver måned får barna besøk og utdeling stipender av Phuc’sfonds utdanningsavdeling. Til nå har antallet økt til 70 elever. Vi håper dere vil støtte flere trengende barn, slik at de kunne ha en lysere fremtid.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.