MÅNEDSAVSLUTNING AUGUST-2022

August er tilbakelagt, det betyr også at sommeren er over. Sommeraktivitetene var kostbare. Vi brukte mer enn 800 000 000vnd i juli måned og det gjorde at vi endte med røde tall i vårt regnskap.

September forbereder vi oss på midthøstfestivalen til over 2500 vanskeligstilte barn. Månedlig støtte til 45 fattige elever slik at de har råd til å fortsette på skolen og andre veldedige aktiviteter som Phuc’sfond utfører hver måned.

Phuc’sfond er en frivillig organisasjon som er avhengig av deres bidrag for å styrke vårt arbeid. I løpet av de siste årene hadde ikke vi i Phuc’sfond utviklet seg eller eksistert uten deres støtte.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takke alle varme hjerter som alltid bretter opp ermene og støtter oss, slik at vi har mulighet til å hjelpe de vanskeligstilte.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc