BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER – AUGUST 2022

Etter en travel sommer med mange veldedighetsaktiviteter er vi nå tilbake til våre faste aktiviteter. En av de faste på programmet er «CHEN COM AN TINH» som vi holdt på med i mer enn 10 år nå. Programmet har til hensikt å hjelpe vanskeligstilte som trenger mest hjelp og de er:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser.
Ved starten hadde vi kun noen få husstander som støttes, men i løpet av 10 år har vi nå rundt 50 fattige husstander å ta vare på hver måned. I 10 år nå har Phuc’s fonds medlemmer regelmessig vært på besøk og delt ut månedlige gaver til fattige husstander.

Selv om samfunnet stadig har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som ikke har det bra. Det er enorme klasseskiller. Derfor startet Phuc’s fond med «Chen Com An Tinh» programmet.
Hver måned vil hver husstand i vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 650 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd.

Siden august har vi fått inn 4 nye fattige husstander til å ta vare på hver måned. Det er stadig flere som søker hjelp hos oss, men det er ikke alltid vi har mulighet til å ta inn flere. De her vil få støtte av Phuc’sfond helt til de klarer seg selv. På vegne av Phuc’s fond vil jeg takke til alle velgjørere og sponsorene som har valgt å støtte oss. Ditt bidrag gjør at kan styrke vårt arbeid for fattige og for folk som faller utenfor.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc