MÅNEDSAVSLUTNING DESEMBER 2021

Koronapandemien har vart i to år og påvirker oss så kraftig at det er umulig å unngå vanskelig situasjoner.
I 2021 var der 25 år siden Phuc’sFond ble etablert- og 10 år etter ble den godkjent av myndighetene i Vietnam som en frivillig organisasjon. Selv om det var et utfordrende år klarte vi å bygge 7 hus ,3 rene vannsystem og mange andre aktiviteter.

Januar 2022 skal vi som planlagt dele ut 500 gaver gjennom ‘Xuan Nghia Tinh ‘ i Quang Tri og Thua Thien Hue området. Vi vil også dele ut nyttsårsgaver til gamlehjem Dieu Vien , senter for funksjonshemmede Long Tho , sykehus og handelsfolk. Alt dette kommer av bidragene fra deres varme hjerter.

Vi håper at dere forsetter å støtte oss årene fremover slik at vi har midler til å hjelpe sårbare mennesker.
På vegne av Phuc’sFond takk til alle sponsorer som alltid med oss å realisere ‘HELP TO HELP’.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc