MATPAKKER UTDELING TIL FAMILIER FOR APRIL 2022

Idag lørdag 30/4/2022 var Phuc’s Fond på besøk og gav støtte til de familier som trenger hjelp for å leve. De er mest rammede i samfunnet som blant annet gamle folk uten barn som kan ta seg av dem, familier med fysiske sykdommer, og store familieruten fast inntekt med mange barn, osv.

Vanligvis bor de dypt inne i landsbyene, hvor det er lite folk. De lever et trist og ensomt liv hvor de har blitt glemt av samfunnet . Vår tilstedeværelse gir ikke bare glede eller mat men også oppriktig hengivenhet. Tiden vi tilbringer med dem er meningsfulle øyeblikk i livene deres.

De 44 fattige familiene er eldre folk som oppdrar syke barn , gamle folk som bor alene uten noen som tar vare på dem. Psykisk syke kvinner som ble voldtatt og fikk barn , syke mødre med små barn . De er uheldige folk som opplevde mye vondt i livet. Hver måned har disse familier fåttmatpakke fra Phuc’s Fond som inneholder ris, nudler, fiskesaus, matolje,krydder og kontanter. Verdi pr. matpakke er ca. 250 norske kroner som dekker det meste av deres behov.

I april måned økte vi fra 42 til 44 familier på vår liste. De nye 2 familiersom står på vår liste er eldre ektepar, og bl. en annet familie som har mistet sin far under flommen, og dermed sin faste inntekt. De gleder seg hver gang defør møte oss, for vi representer et lyspunkt i livet for dem. en av de hjelpetrengende damene gråt av glede og sa:
-“Jeg trodde dere har glemt meg etter å ha vært og hjulpet meg under flommen. jeg var veldig glad for å se dere igjen – tusen takk for deres støtte.”
For 250 kroner kan vi bringe så mye glede og trygghet de de mest hjepe trengendefamiler. Har dere litt penger til overs kan dere hjelpe en familie hver måned.

Phuc’s Fond