MATUTDELING TIL PASIENTER

Med støtte fra Maya Phan, samt månedlige bidrag fra Tuy Oanh Duong Thi og Dương Hiền, har i dag søndag 26.3 Phuc’sfonds medlemmer forberedt og laget 300 måltider for å levere til pasienter som blir behandlet på sykehuset.

Det har blitt endring i programmet denne gangen at tildeling skjer kun på Hue sentralsykehus og ikke på universitetsykehuset, men dette er bare i midlertidig. Med sponsing av Linh Trans familie startet vi opp programmet i mars 2012. Fra den dagen har vi regelmessig gitt måltider til fattige pasienter hver måned.

Mer enn ti år nå uten avbrudd. Veldig mange pasienter har fått litt glede, smil og sympati gjennom hyggelige måltider fra Phuc’sfond. Selv om samfunnet har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange her ute har det veldig vanskelig i hverdagen, særlig når noen er syke kommer det hele familie på etterskudd økonomisk.
Uten støtte fra velgjørere og stor innsats av Phuc’sfonds medlemmer ville ikke programmet kunne opprettholdes til nå. På vegne sv Phuc’sfond sier vi takk til Maya Phan, Tuy Oanh Duong Thi, Hien Duong , velgjørere og Phuc’sfonds medlemmer som alltid er med oss å realisere Help To Help.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc