NYE HUSHOLDNINGER FÅR STØTTE MÅNEDLIG

I dag mottok vi flere søknader fra fattige husholdninger som trenger Phuc’sfond sin hjelp. Selv om vi har det vanskelig under pandemien, klarte vi ikke å overse slike henvendelser.

Nguyen Thi Ut født 1955 og bor i Phu Vang – Thua Thien Hue. Hun kommer fra en intellektuell familie , alle brødrene hennes er flinke og har bra utdannelse. Hun er den yngste i familien og er ikke like flink som de andre søsknene . Hennes familie har veldig dårlig økonomi og hun må jobbe for å hjelpe brødrene hennes å fullføre utdannelsen deres. Selv om hun ikke har kommet så langt som brødrene, skiller hun seg ut blant jentene i landsbyen med hennes kunnskap.
Da hennes eldste bror kom inn på universitetet , var hun lettet. Da var hun også blitt for gammel til å gifte seg.

I stedet for å leve et rolig liv , valgte hun å åpne en førskole for å hjelpe barna i landsbyen.
Nå er hun gammel og har ingen barn eller slektninger å ta seg av. Alle søsknene har gått bort , hun lever nå et ensomt liv , svak med mange sykdommer og er avhengig av hjelp fra naboene. Livet hennes er svært vanskelig.

Vi kommer til å støtte henne med 600.000vnd hver måned , første utbetaling er fra januar-2022 og det gjelder til hun klarer seg selv.

Takk til alle dere som bidrar til at mennesker skal få et bedre liv.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc