5 NYE FATTIGE ELEVER FÅR MÅNEDLIG STIPEND FRA PHUC’S FOND

Etter kunngjøringen om å ta imot noen flere elever til Thap Sang Uoc Mo programmet har vi fått inn endel nye elever, og selv om fristen har gått ut tok vi allikevel imot 5 nye fattige elever i dag.

Den første: Truong Nu Phuong Thao født 2009 som går i niende klasse. Hennes far døde etter en periode med sykdom. De hadde brukt opp alle sine sparepenger for behandling av faren, men han døde dessverre allikevel. Påkjenningen ble for stor for moren så hun gikk inn i en periode med depresjon, deretter fikk hun leversvulst og måtte behandles på sykehus. De har veldig vanskelige livsforhold.

Den andre er : Nguyen Phuc Bao født 2016 som går i andre klasse. Da han var 1 1/2 år gammel mistet han faren sin, og bor nå med moren og en storesøster som går i sjette klasse. De har ikke eget hus og bor nå hos bestemor som er gammel og fattig, så alle utgifter må dekkes av hans mor og storesøster. Men for en kvinne uten fast jobb er det ikke lett til å skaffe nok mat til alle. Bao er veldig lei seg og syns synd på moren, men han vet ikke hvordan han kan hjelpe til. Han har sagt til seg selv at han må skaffe seg en god utdanning til å komme seg ut av fattigdommen og for at moren skal få det bedre i livet.

Den tredje er:
Tran Phuong Bao An født 2009 som går i niende klasse. Faren døde da han fylte ett år gammel, moren har valgt å bo alene med de to ungene. Hun har jobbet hardt i alle år for ungenes skolegang. Hun har ikke fast jobb og de lever av hennes minsteinntekt som leiearbeider. Etter flommen har de det mye tøffere, slik at ungene har stor risiko for å slutte på skolen.

Den fjerde er:
Ho Quy Nhan som går i første klasse.
Han ble født uten far, og moren er født i 1987 med mental sykdom. Hun ble misbrukt av mannfolk og fødte han og en bror. På grunn av den medfødte sykdommen kan hun ikke ta vare på seg selv, så hennes foreldre tok over oppdragelsen av barna. Men de har det heller ikke så bra selv, så det er utfordrende for dem å sørge både barn og barnebarn. Særlig nå som de er så pass gamle og ikke har arbeidsevne lenger.

Den femte er:
Tvillingbrødrene Ngo Da Ngan og Ngo Dinh Huu født 2010, begge går i åttende klasse. Faren døde av kreft for et år siden. De bor nå med moren, en søster og bestemor. Etter faren døde måtte mor jobbe hardt for å ta vare på hele familien. Med hennes minimumsinntekt var det vanskelig å ta seg av en familie på 5 personer, så de måtte motta hjelp fra naboer og lokalregjeringen.

4 av disse 5 elevene fikk støtte fra Sang Phan inntil 2024 året. Vi vet ikke om vi kan finne en ny fadder etter et år eller ikke, men uansett skal vi prøve alt vi kan for at barna skal få fortsette på skolen.
En person kan ikke hjelpe alle, men mange sammen kan hjelpe og lindre en del smerte for de uheldige. Tusen takk til velgjørere som alltid hjelper oss å realisere Help To Help.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.