BON MUA YEU THUONG VELDEDIGHETSKONSERT FOR FØRSTE GANG I VIRGINIA

Livet er vanligvis fylt med mye stress, travelhet og hard jobbing til å tilfredsstile hver enkelt av oss. Vi jobber alltid mot tiden. Ky Nguyen – Tram mener det viktigste er å bry seg om fattige folk. I mange år har hun samarbeidet med Phuc’sfond for å bidra til minoritetene i høylandsområdet. Hun oppfordrer vennner til å bli med, og har innsamling av penger hver sommer. Siden har hun bidratt med flere hus og rentvannsystemer. Siste sommer 2023 var hun med oss på sommeraktiviteter og støttet en god til de som har det vondt. Hun har også sagt til oss at « jeg og min mann vil gjerne fortsette å støtte Phuc’sfond. April 2024 vil jeg oppfordre minne venner og slektninger til å organisere en veldedighetsmusikkveld til inntekt for Phuc’sfonds.»

Så ble det veldedighetskonsert som hun ønsket. Det skal være i Hampton Virginia den 28.04.2024. For å vite mer om konserten kan dere gå inn i denne linken:
http://phucsfondcharity.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0pMXA2VdcBEnWQ50_m2-2A

Vi ønsker alle velkommen.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.