BEFARING OG OVEREKKELSE AV PENGER I HUONG HOA, Quang Tri

Den 2 april startet vi med brønnboring etter rene vannkilder. Etter en måneds bygging var vi i dag onsdag 3 mai på befaring på to steder i Huong Hoa, Quang Tri.

1. Rentvannsystemet i Thon Moi. Etter en uke med boring etter ren vannkilde, fikk vi til slutt nede på 130m se vannet sprute opp fra bakken. Denne vannkilden vil bli brukt av mer enn 199 husstander i Moi landsby. 100% av menneskene her er tilhører Pa Co etnisk minoritet.

2. Huset til Ho Van Ven i Moi landsby, huset ligger i enden av veien som forbinder de to landene Viet Nam – Laos. Huset er alvorlig forringet og kan kollapse når som helst. Med støtte fra Phuc’sfond sponset Chuong Jon Dang – Saigon Service et nytt hus til familien. I tillegg fikk de støtte av lokale myndigheter, slektninger og naboer, så huset forventes å bli flislagt med keramiske fliser.
Hele kostnaden av hus og rentvannsystem her i Thanh kommune er sponset Chương Jôn Đặng- Saigon service. Det forventes at han i juli vil være tilstede for å delta på overrekkelse seremonien.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke Chương Jôn Đặng- Saigon service og sponsorer som alltid støtter oss til byggeprosjekter.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.