TREDJE RENTVANNSYSTEM TILHØRER LIA LANDSBY- Quang Tri

Vi har tidligere opplyst om husbygging og rentvannsystem prosjekt den 24.02.23.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2352495904931162.
De to rentvannsystemene er sponset av Chuong Kon Dang og Anh Nguyen. Prosjektene er snart i sluttfasen og vil umiddelbart bli klare til bruk i juli.

I etterkant fikk vi sponset et rentvannsystem til av Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampton og det skal bygges i A Rong landsby – Quang Tri. Her bor det mer enn 98 husstander og alle tilhører Van Kieu – Pa Co etniske minoriteter. 90% av dem er ekstrem fattige og lever av jordbruk.

Den eneste vannkilden er fra en liten bekk som renner gjennom landsbyen. Om vinteren er vannet grumsete på grunn av alluvium og mye rester som er igjen av gjødsling av jordbruk, og om sommeren er elva veldig grunn. I tillegg blir bekken også brukt til beitedyr, bading, klesvask og rengjøring, hvilket fører til mye forurensning i vannet, bl.a. sykdomsfremkallende bakterier. Mange her ble syke av å drikke av vannet.

Befolkningen her vokser, alt er overfylt og livet ekstremt uhygienisk. Ky Nguyen-Tram har full forståelse og sympati med problemene for folk i høylandet, og har derfor i løpet av de siste årene samlet inn penger til ti hus og rentvannsystemer. Her i A Rong blir det full fart med arbeidet slik at vi kan så fort som mulig kan overlevere til folket. Tusen hjertelig takk til Ky Nguyen-Tram og andre velgjørere som støtter byggeprosjekter.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc