BEFARINGEN AV HUSBYGGING OG VANNSYSTEM

Vi hadde tidligere informert om prosjekter bestående av 5 hus og 2 rene vannsystemer i 2022.
https://www.facebook.com/.Phucs…/.posts/2111297489051006

I dag søndag 22. mai 2022 var representanter fra Hue på befaringen av byggingen og levering av andre runde med penger. Som vi ser i dag har de kommet ganske langt med arbeidet. Vi tror prosjektet kommer til å blir gjennomført etter planen. Stedene vi var på besøk i dag er følgende:

Det første rentvannssystemet er i A La landsbyen i Dakrong- distriktet – Quang Tri provinsen.Den kommer til å bli benyttet av mer enn 500 personer som kommer fra etniske Ba Hy , Van Kieu og Paco. Brønnen skal være 90-120 dyp med lagertanker, filter, strømkilde og beskyttende metalltak. Totale kostnader er 75 000 000 vnd og ble sponset av Sen Nguyen.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2080690738778348
Byggingen startet 24.april.2022.

Den andre er i Cu Tai landsbyen -Dakrong distriktet i Quang Tri provinsen . Dette rentvannssystemet vil betjene 105 husstander med mer enn 500 mennesker som bor her. De er fra tre etniske grupper Paco , Pa Hi og Kinh – folk. Brønnen er 90-120m dyp med lagertanker , filter , strømkilder og beskyttende metalltak.Totale kostnader er 75 000 000vnd og ble sponset av Chương Jôn Đặng og Saigon Service .
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2082247351956020.
Byggingen startet 24.april 2022.

Huset til Ho Thi Xuan som bor i Quang Tri. Totale byggekostnader er 65-70 000 000vnd, sponset av Bruce Doan.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2083958365118252.
Startet bygging 24.april.2022.

Vi er veldig overveldet, lykkelig og takknemlig for å se at bygningsarbeidet snart er ferdig og folk kan få benytte seg av dem. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til Chương Jôn Đặng , Saigon Service , Sen Nguyen og Bruce Doan for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc