UTDELING AV STIPEND MAI.2022

I dag torsdag 19.mai var Phuc’sfonds medlemmer ut på tur igjen, de fordelte seg fra villmarksområder til fjellområder i to provinsene Quang Tri og Thua Thien Hue. Her var de på besøk, oppmuntring og utdeling av månedlig stipend.

Dette er en av våres månedlig aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs .
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det , følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. Utenom stipend, støtter vi også med klær, bøker , skrivebord eller lampe til barna som trenger hjelp. Vi gjør så godt vi kan for å stabilisere livene deres.

I de siste 9 årene gjennom stipend-programmet har vi hjulpet mange med å fullføre videregående skole og komme inn på universitetet. Vår høyeste ønske er at flere barn får oppleve håpet om at livet kan bli bedre, at det kan snu , totalt og for alltid.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til fadderne og støttespillerne som støtter oss med midler til å realisere vår misjon «HELP TO HELP».

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc