STARTET MED BYGGING AV SISTE HUSET.

I dag 17.mai 22 var representanter for Phuc’sfond i Hue på Phu Vang Huong – Thua Thien Hue og holdt seremoni for bygging av huset til Hoang Son.
https://www.facebook.com/.Phuc’s.fond.9/.posts/2102895873224501

Tidligere har vi skrevet :
Hoang Son er 48 år og bor nå i Vinh Thanh kommune- Thua Thien Hue. Han er gift og har en sønn på 13. Alle tre bor nå i et falleferdig hus. De er den fattigste husstanden i området. Det er kun en gammel seng i huset som også er soveplass for hele familien. Det er også der sønnen sitter og gjør lekser.

Son og kone har lett moderate psykiske vansker. Uten behandling gjør at de ofte lever i depresjon og bevisstløshet. De lever av inntekten til kons som dyrker grønnsaker hjemme og selger det på markedet. I tillegg til at mannen er fisker. De har et veldig vanskelig leveforhold.

Deres sønn går i sjette klasse. Han går til og fra skolen hver dag. Ofte går han sulten uten å klage, for han vet at foreldrene hans er ikke som andre foreldre og dermed ikke kan oppdra ham som andre. Han jobber hardt på skolen med håp om et lysere fremtid.
Den femte og siste huset for 2022 sponset av Kirsten Lampe og Chistina Lampe. Total byggekostnad er 65.000.000 vnd = 29.200 NOK.

For å markere norsk nasjonaldag, startet vi derfor med husbyggingssermonien i dag. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle nordmenn som har støttet Phuc’s fond.

På vegne av Phuc’s fond og Hoang Sons familie vil vi rette en stor takk til Kirsten Lampe og hennes datter Christina Lampe for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc