BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER APRIL-2024

Som vanlig hver måned reiser vi ut til fattige husstander for å dele ut gavene, og i dag etter en intens uke var jobben fullført. Uansett værforholdene prøver vi å komme fram med gavene i tide, for dette er veldig viktig for dem.

Hver måned støttes hver husstand avhengig av deres omstendigheter og antall i familien. Gavene har verdier 600.000, 800.000 og 1200.000vnd. Det er rundt 50 fattige husstander som bor spredt over de to provinsene Quang Tri og Thua Thien Hue. De har fått støtte gjennom Ket Nghia Yeu Thuong- Chen Com An Tinh programmet siden 2012 med følgende situasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor for seg selv.

Og andre som har spesielt vanskelige situasjoner, de mottar månedlig støtte inntil de de ikke lenger trenger vår hjelp.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takke alle velgjørere for deres bidrag slik at vi kan hjelpe de mest sårbare og redde liv.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.