MÅNEDAVSLUTNING FOR APRIL-2024

Takket være velgjørere og ektefellene Ky Nguyen-Tram i Hampton ga veldedighetskonserten inntekter for Phuc’sfond. Disse skal vi bruke til byggeprosjekter og sommeraktiviteter.

I mai måned forventer vi kostnader til byggeprosjekter til 9 hus og 3 rentvannsystemer. I tillegg er det 130 fattige husstander og fattige elever får månedlig støttes av oss, og vi deler ut 500 matpakker til sykehuspasienter. Alle disse faste aktiviteter trenger virkelig støtte fra dere.

Uten deres hjelp hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke alle velgjørere for deres støtte som styrker vårt arbeid.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.