OPPSTART MED BYGGING AV ÅTTENDE HUS-2024

03.05.24 var representanter for Phuc’sfond i Hue til stede i Vinh Thanh kommune for å starte bygging av et hus til Nguyen Cong Chi. Nguyen Cong Chi født 1979 og bor i Vinh Thanh kommune. Hans familie er en av de fattigste i kommunen. Han var snekker før, men ble syk og fikk dårlig helse etter en tragisk arbeidsulykke, og siden ble han ufør. Hovedinntektskilden for familien nå er hans kone født 1985 som jobber som leiearbeider. Selv om de har et veldig tøft og hardt liv har de gjort sitt beste for å oppdra barna, og alle fire barn født 2008, 2011, 2017 og 2019 går fortsatt på skolen. De er flinke elever alle sammen.

De har ikke eget hus og bor nå hos Chis foreldrene. Gjennom Chương Jôn Đặng sponset ektefelle Tuan Huy Nghiem & Amy Hoang et hus til familien slik at de kan ha sitt eget sted å bo. Chuong Jon Dang har samarbeidet med oss i mange år, han støtter mye av byggeprosjekter samt finner flere hjelpere til Phuc’Fond.

Egentlig var byggeprosjekter i år bare 7 hus og 3 rentvannsystemer. Men etter inntekter fra veldedighetskonserten vil det bli 8 hus og 4 rentvannsystemer, og vi øker byggebudsjettet til ca 1.000 000 000 vnd. Resten av byggingen vil starte opp i løpet av mai måned.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til ektefelle Huy Tuan Nghiem& Amy Hoang og alle andre velgjørere som har bidratt til husene.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc