BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER MAI 2024

På to uker klarte vi å dele ut gavene til følgende fattige husstander:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor for seg selv.
Og andre som har spesielt vanskelige situasjoner, de mottar månedlig støtte inntil de de ikke lenger trenger vår hjelp.

Familier med 1 eller 2 personer vil motta 650 000vnd/mnd, de som har 3 eller flere personer vil motta 850 000 vnd/mnd, de som ikke har råd til barna skolegang får 1.250.000vnd/mnd. I tillegg vil familie med syke barn motta 1 500.000vnd/mnd.

Ket Nghia Yeu Thuong, Chen Com An Tinh programmet startet opp i 2013, den gang hadde vi kun 5 husstander som fikk støtte, til nå har antallet økt til 50 husstander. 95% av utgiftene til dette programmet må vi dekke selv hver måned, i motsetning til stipendprogrammet der nesten alle barna har hver sin fadder. Vi håper dere vil støtte de fattige husstandene slik at vi kan opprettholde prosjektet.

På vegne av Phuc’sFond retter vi en stor takk til alle velgjørerne som har valgt å støtte oss, slik at vi kan styrke vårt arbeid for fattige og for folk som faller utenfor.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.