MÅNEDAVSLUTNING FOR MAI-2024

I mai måned startet vi å bygge resten av husene som er byggeprosjekter i år. Da ble det 8 hus og 4 rentvannsystemer, og 7 av 12 bygninger er ferdigstilt. Takket være sponsorer og spesielt ektefellene Ky-Tram og hennes venner i Hampton som har organisert musikk kveld til inntekt for byggeprosjekter slik at det ble rekordantall i år.

Totale utgifter i mai måned er 362.910.000vnd. Dette er et stort beløp som kan påvirke andre av våre programmer, men vi prøver alltid så godt vi kan for ikke skuffe eller snu ryggen til uheldige folk.

I juni ser vi frem til at ale bygningene blir ferdigstille, samt forbereder oss for sommeraktiviteter. Og vårt budsjett er utelukkende basert på donasjoner fra velgjørere, derfor for å opprettholde mottoet Help To Help er det helt avhengig av sponsorer.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke for deres bidrag. Vi ønsker alt godt til dere.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc