BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER OKTOBER-2023

Etter to ukers hard jobbing klarte vi i dag 30.10.23 å dele ut de siste gavene til fattige familier. Uten innsats fra Phuc’sfonds medlemmer ville ikke jobben blitt gjort. Hver måned drar de med glede ut for å gjøre jobben sin, for de har innsett hvor utrolig vanskelig uheldige folk har det, og hvor mye en liten innsats faktisk hjelper dem. Hver måned bringer de glede til følgende uheldige:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem.

Og andre som har spesielt vanskelige situasjoner, de mottar månedlig støtte inntil de de ikke lenger trenger vår hjelp. Vi støtter dem med både fysisk og mental helse.
På vegne av Phuc’sfond vil vi si takk til alle velgjørere for deres bidrag, da hjelper vi mange som faller utenfor.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.