BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER FOR MARS-24.

Vi måtte ta en liten pause etter en heftig periode med Xuan Nghia Tinh programmet, slik at medlemmene kunne få hvile litt. I dag torsdag 21. 03.24 etter en uke med besøk og utdeling av månedlige stipender til fattige elever var jobben gjort.
Alle fattige elever som får stipend av Phuc’sfond må oppfyllle noen av følgende krav:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står på listen over fattige husholdninger og andre som har spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav om at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.

Hver måned får barna støtte fra 600 000 – 1000.000 vnd av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også høstfestival, nyttårsgaver og skolesaker for skoleåret.

I tillegg til Thap Sang Uoc mo stipendet har vi andre månedlige aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag på senter, med faste utgifter 80 – 100.000 vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte slik at vi kan lindre en del av smerten for uheldige folk.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.