BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER MARS -2023

Til vanlig drar Phuc’sfonds medlemmer ut til fattige elever hver måned for utdeling av Thap Sang Uoc Mo stipend. Uansett værforhold eller lang avstand hindrer dem ikke i å reise. For dem er det alltid en gledelig jobb.

THAP SANG UOC MO stipend gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, det er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv. Fra april-2023 vil vi få inn 2 fattige elever til å støtte. Da har vi 60 fattige elever får støttes av stipend og har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.

Hver måned får barna støtte 600 000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også ved sykdom. Unntatt Thap Sang Uoc mo stipend har vi andre månedlig aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag senter, med utgifter 85-90 000 000 vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte til å hjelpe de vanskeligstilte. Hjelpen er viktigere enn noen gang

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.