ANDRE RENTVANNSYSTEM I 2023 TILHØRER KA TUP LANDSBY

Rentvannsystem og husbyggingsprosjekt for 2023 ble lagt ut den 26.02.2023: https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2352495904931162
Etter en rekke undersøkelser innså vi at mange steder har stort behov for rent vann, men vårt budsjett tillater oss ikke å bore etter flere brønner, derfor måtte vi ta en prioritering. Ka -Tup landsby i Quang Tri provinsen er stedet som mest sannsynlig har det største behovet. Ka -Tup landsby ligger i sørvest Lao Bao byen med 84 husstander, hvor 45% av befolkningen enten lever i relativ eller ekstrem fattigdom.
Men matmangel er ikke så stor sak her, det de trenger mest er rent vann. Den hovedvannkilden de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. For å skaffe rent vann må folk her gå i 2km til A Doi kommune.

Hovedårsaken til denne situasjonen er at rentvannsverkene som ble bygd av staten tidligere nå er ødelagt og ikke kan brukes lenger, unntatt den i A Doi kommune som fortsatt er brukbar. Overfor det presserende behovet for å ha en ren vannkilde til folk i Ka-Tup landsby, trenger vi støtte fra dere til å fullføre jobben.
Overfor den ynkelige situasjon til folket i Ka Tup landsby sponset Anh Nguyen et rentvannsystem. Brønndybde er på 90-180m med lagringstanker, filter, lys, bølgeblikktak og strømtilkobling som Phuc’sfond har byggeansvar for. Totale kostnad er 70 000 000vnd- 75 000 000vnd.

Forhåpentligvis, med Anh Nguyens samarbeid og selskap, vil vi snart begynne å bygge et lokalt rent vannsystem når det er mulig, slik at folk her snart kan kjøle seg ned i kjærlighetens søte vann. På vegne av Phuc’s Fonds ledelse vil vi først hjertelig takk til Anh Nguyen til velgjørere som alltid er med oss å realisere Help To Help.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc