DET BLE 2 RENTVANNSYSTEM OG 4 HUS FOR 2023

Tidligere informerte vi om bygging av hus og rentvannsystem:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02nPX2jYHqkwWNVZNAiJZmLrrc6S81RRBYhWj8ai1EnPJhezkqZhta8ixWbqj2mQkAl

I den siste tiden har vi fått inn mange tips om vanskeligstilte som er innenfor kravet til å få støttet hus. Etter mange turer på besøk og nærmere undersøkelser tok vi til slutt følgende avgjørelse:
Første rentvannsystem tilhører til Moi landsby- Quang Tri.Landsbyen ligger dypt inne i fjellene og nær grensen til Laos, alle her tilhører etnisk gruppe Pa Co og Van Kieu. 70% av befolkningen lever i fattigdom og dette er den fattigste landsbyen i Quang Tri. Brønndybden er på 90-120mmed lagringstanker, filter, lys, bølgeblikktak og strømtilkobling.Total kostnad fra 70 000 000vnd- 75 000 000vnd er sponset av Chuong Jon Dang og Saigon service.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid0ZPkWeiNRk4urwpLDhtzfouanyUFk1brLH5cQKCTdbpfoHUkrMz5984Me5k36PjRRl

Andre rentvannsystem tilhører til Ka -Tup landsby-Quang Tri provinsen, hvor 45% av befolkningen enten lever i relativ eller ekstrem fattigdom. Men matmangel er ikke så stor sak her, det de trenger mest er rent vann. I gjennomsnitt mister 1-2 skolebarn livet av å bade i elva. Brønndybden er på 90-120m med lagringstanker, filter, lys, bølgeblikktak og strømtilkobling. Totale kostnad fra 70 000 000vnd- 75 000 000vnd sponset av Anh Nguyen.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02qsStfoWvdgrTrBU3FqY61y1CpWq5YcLxjEoEK18uR2DGURS9ozrreADxVVjwb1Bal

Første hus tilhører Ho Thi Cai født 1987, av Pa Co etnisk tilhørighet. Nåværende adresse er: Le Loc landsby som ligger i A Luoi kommune. Huset skal bygges helt nytt med total kostnad fra 70-75.000.000vnd som er sponset av Kristin Nguyen og Nina Almthén Lia.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02W29u9H6om8ioZ3yUHKTLvkBHngi1MHaFTK8BFzceiMLst3f6ybsstEgNSNDEAtGHl

Andre hus tilhører Ho Van Ven født 1976, av Pa Co etnisk tilhørighet Nåværende adresse: Moi landsby-Quang Tri provinsen. Huset skal bygges helt nytt med total kostnad fra 70-75.000.000vnd, sponset av Chuong Jon Đang-Saigon Service.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid0cQhrU9pH9jtF6uPzJU8CJfEbCpWHB2yqEGhZQT16QhcdG8ZY2gpqYb9o2xbMeWATl

Tredje hus tilhører Ho Van Khon født 1981. Nåværende adresse: Hoa Binh landsby- Thuan Thien Hue. Huset skal bygges helt nytt med total kostnad fra 70-75.000.000 vnd, sponset av Kevin Doan– Camella Nail Pedispa.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02kJ5PcwPMaCw2n5YXd5nnLxDDoXfuPmmnTRbnfdbF2RSxKvdc2iPKxYap3GYi1Xwrl

Fjerde hus tilhører Đình Van Tuyen født 1977, av Muong etnisk tilhørighet. Nåværende adresse: Khe Su landsby- Thua Thien Hua. Huset skal bygges helt nytt med totale kosnad fra 70- 75.000.000 vnd og er sponset av The Weissman Family.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02qgkAbBC7VbbeTbgJSsV44o215vCyQBZx3Ru4awTUyWvag7atr7Xtw9rLWRHM8zj2l

Byggeprossessen er planlagt slik: -Fra April-2023 byggestart på alle bygninger. – Befaring i mai måned. – I juli overrekkelse til mottakerne På vegne av Phuc’sfond overrekker vi en stor takk til sponsorer som alltid bryr seg og støtter oss, slik at de vanskeligstilte får et ordentlig sted å bo og flere kan benytte seg av rene vannkilder.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc