BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER

På grunn av flommen var vi litt forsinka med stipendutdelingen denne gangen.
Alle fattige elever som får stipend av Phuc’sfond må oppfyllle noen av følgende krav:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står på listen over fattige husholdninger og andre som har spesielle situasjoner.
75 fattige elever kommer fra svake grupper i samfunnet, hver av dem har sin forskjellige historie som er veldig sterk.

De fleste av dem har blitt støttet av oss i mer enn 10 år, og noen har nylig startet med støtte. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. Rundt 90% av dem klarte seg veldig bra og kom seg inn på universitet/høyskole.

Vi håper at gjennom deres bidrag kan vi hjelpe barna med skolegang og utsikter til et bedre liv. Uten velgjørere våre hadde ikke det vært mulig å gjennomføre dette.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.