DAGSTUR FOR FUNKSJONHEMMEDE BARN OG FATTIGE ELEVER

Dagsturen for funksjonhemmede barn, foreldreløs barn og fattige elver er noe som skjer hver sommer. Selvfølgelig er i år intet unntak. Vi har gjort dette siden 2012, men i år er første gang vi arrangerte turen for dem alle sammen på én dag.

Det fins rundt 90 foreldreløse og funksjonhemmede barn som seg oppholder i Long Tho senter. Dette er barn i alderen fra 6 til 18 år. Alle de er uheldige barn som har medfødte funksjonshemminger. Her får de stell, pass og tilsyn uavhengig om de er syke eller funksjonshemmende. Dette er så bra og gjør at vi er sikret at de kan få nødvendige og forsvarlige tjenester, og dessuten utført sine daglige gjøremål,og om mulig, også øke evnene til å ta vare på seg selv.

Foreldreløse barn får husly og støtte til skolegang. Når det gjelder fattige elever er det vanlig at alle kommer fra fattige familier, og er foreldreløse og bor hos besteforeldre sine eller andre vanskelige omstendigheter. De er flinke elever, men føler et press på å droppe ut av skolen fordi familien strever økonomisk. Phuc’sfond støtter dem med stipend gjennom «THAP SANG UOC MO» programmet. Hvilket gjør at de kan forsette på skolen og oppfylle drømmene sine. Vi har regelmessig kontakt med dem for å høre hvordan de har det, følge opp undervisningen, og gi råd og veiledning. Vi støtter dem helt ut videregående skole, og for de som vil studere videre er det muligheter for å få støtte med 10 000 000 vnd.pr.år av vår organisasjon.

Det var intensjonelt å ta med seg begge gruppene sammen på tur i dag. Nå har de fått sjansen til å møte hverandre og bli bedre kjent med hverandre. Håper er at dette kan skape en reaksjon hos barna som tilfører trygghet og som igjen fører til at de vil åpne seg mer, kjenne på støtten, og dele ting med hverandre. Det var rundt 125 barn og 35 lærer som var med på turen. Tidlig på morgen dro vi sammen til Thanh Tan parken . Vi var der i 5 timer og det var nok tid til at barna fikk lekt og hatt det moro med mange spennende attraksjoner.

Dette var en uforglemmelig tur for alle og vi tok farvel med tårer i øyene. Før vi avsluttet dagen, mottok de fattige elevene 300.000 i kontanter hver. Noe som gjør at de har mulighet til å kunne kjøpe ting som de trenger. Samtidig delte vi ut stipender på 1.200.000 vnd til hver fattig elev for det nye året som kommer.
Vi er svært takknemlig for at dere har valgt å støtte oss. Deres bidrag gjør at vi kan gi barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom, holde seg friske og ha håp for fremtiden.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc