DELTA OG STØTT FLOMOFRENE I PHU HAI, PHU THUAN OG PHU DIEN

Rett etter vannet har sunket, var Phuc’sfonds medlemmer tilstede for å hjelpe de som ble rammet av flommen. I dag delte vi oss opp i flere grupper for å fullføre flere oppgaver.
– Rentvannsystem i Quang Tri.
– Nødstøtte til Minhs familie.
-Matutdeling til pasienter på sykehus.

Siste gruppen dro rett til Phu Thuan, Phu Hai og Phu Dien. Disse stedene ble utsatt for flom og mange av flomofrene venter fortsatt på hjelp. Her lever folk av fiske. De jobber bare i sesong da det ofte er dårlig vær med sterk vin og store bølger på vinteren. Det er tøffe leveforhold, så støtte fra vietnamesere bosatt i utlandet er høyt verdsatt. Dette er fødestedet til The Weissman Family – Bach Weissman. Selv om hun nå bor langt hjemmefra, går alltid hennes tanker til naboer og slektninger som har blitt værende.

I denne utfordrende situasjonen har hun bidratt med over 70 gaver hvor 60 ble utdelt på samlingsstedet og resten levert direkte til husholdninger som ikke er i stand til å hente selv.
På vegne av Phuc’sfond og folk i Phu Thuan, Phu Hai og Phu Dien vil vi rette en stor takk til Bach Weissman og The Weissman Family for deres bidrag i dag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.