FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE, NOVEMBER 2023

I dag 21.11.23 med sponsing av Nga La og ordning fra Le Thi Phuong Mai var vi til stede for å organisere familiedag på Long Tho senter.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmede barn som oppholder seg her. Barna her har flere grader av hjelpebehov, fra fullt til mindre tilsyn og stell, men generelt trenger alle her både fysisk, psykisk, sosial og åndelig støtte. For å lettere ha kontroll over barna delte vi dem opp i 4 grupper med følgende:
– gruppe 1 med alvorlig utviklingshemming, barn som ikke har selvkontroll.
– Gruppe 2 med barn som har samme sykdom, men i lettere grad.
– Gruppe 3 med barn som er både døve og stumme .
– Gruppe 4 med barn som har Downs syndrom på nivå med 2-3 åringer
– Gruppe 5 med barn som har lettere Downs sykdom, de klarer det meste selv.
For å få senteret til å gå videre, måtte nonnene jobbe hardt for å skaffe 120 milioner hver måned. Vi håper at flere kan støtte slik at det blir mindre belastning for nonnene.

På vegne av Phuc’sfond sier vi takk til Nga La og alle andre velgjørere, deres bidrag styrket vårt arbeid for de mest sårbare.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.