EN NY FATTIG ELEV FÅR MÅNEDLIG STIPEND AV PHUC’S FOND.

Dette gjelder Dang Duy Vu født 2012 som går i femte klasse. Dang Duy Vus familie er en av husholdningene som har det spesielt vanskelig i landsbyen og eier ikke eget hus engang. Familien bodde i en barnehage, men huset ble forringet og kunne kollapse når som helst, så de måtte flytte til et midlertidig sted i kommunehuset. Hans far har psykiske lidelser og dårlig helse, må ofte på sykehuset for behandling. Moren har ikke fast jobb, hun plukker grønnsaker, fanger snegler, plukker ris og samler ved for å forsørge familien. Men det er ikke lett å få hverdagen til å gå rundt, så de måtte sende bort den eldste sønnen ( født 2009) til templet da han var fire år gammel. Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over sin egen livsituasjon.

Det er ufattelig triste ting som kommer frem i samtalen med dem. Jeg håper at velgjørerne vil støtte familien over vanskelighet og skape mulighet for gutten til å fortsette på skolen, slik at han kan komme seg ut av fattigdom i fremtiden.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.