FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

I dag 12.03.23 med sponsing av Phan Hong Hoa var vi til stede for å organisere familiedag for barna med nedsatt funksjonsevne her på Long Tho senter. Dette er en fast månedlig aktivitet som foregår både her og på Dieu Vien gamlehjem, gjennom familiedag vil vi skape en god dag for barna og eldre og vise at vi bryr oss om dem.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmede barn som oppholder seg her. Barna her har flere grader av hjelpebehov, fra fullt til mindre tilsyn og stell, men generelt trenger alle her både fysisk, psykisk, sosial og åndelig støtte. For å lettere ha kontroll over barna delte vi dem opp i 4 grupper med følgende:
– gruppe 1 med 11 barn med alvorlig utviklingshemming som ikke har selvkontroll.
– Gruppe 2 med 23 barn med samme sykdom men i lettere grad.
– Gruppe 3 med 23 barn både døve og stumme .
– Gruppe 4 med 21 Downs sykdom barn, på nivå med 2-3 åringer
– Gruppe 5 med 18 barn med lettere Downs sykdom, de klarer det meste av seg selv.

Vi har god forståelse for hvor stort ansvar og belastning det er for nonnene her, derfor vi støtte og bringe kjærlighet og omsorg til barna, i håp om lindre noe av smerten og bygge mer selvtillit for barna.
På vegne av Phuc’sfond sier vi takk til alle velgjørere, deres bidrag styrket vårt arbeid for de mest sårbare.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.