FØRSTE RENTVANNSYSTEM I 2023 TILHØRER MOI LANDSBY- QUANG TRI

Rentvannsystem og husbyggingsprosjekt for 2023 ble lagt ut den 24.02.2023: https://www.facebook.com/…/pfbid0eLXcdT9gh5JQNtFY3ht7o3…
I dag 05.03.23 var representant og medlemmer i Hue på besøk og gjorde en vurdering på flere steder som mangler rentvannkilder. Det ble avgjort at første rentvannsystem blir bygget for Moi landsby i 2023. Her er mer enn 199 husstander og folk er Van Kieu- Pa Ko etniske minoriteter. Alle lever i fattigdom . Landsbyen ligger dypt inne i fjellene og nær grensen til Laos. Dette er en fattig landsby som er kjent for «mangel på rent vann».

I de siste ti år har de søkt om hjelp, men uten respons. Den eneste vannkilde de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. Folk her må gå 2 km for å få vann. Mange fikk dårlig helse hvis de bruker av elvevannet, særlig barn og gravide kviner.

Overfor den ynkelige situasjon til folket i Moi landsby sponset Chương Jôn Đặng og Saigon service et rentvannsystem. Brønndybde er på 90-180m med lagringstanker, filter, lys, bølgeblikktak og strømtilkobling som Phuc’sfond har byggeansvar for. Totale kostnad er 70 000 000vnd- 75 000 000vnd.

På vegne av Phuc’sfond og folk fra landsbyen sier vi hjertelig takk til Chương Jôn Đặng. Vi håper at flere av dere vil støtte oss at vi har nok kapasitet og ressurser til å bygge 2-3 rentvannsystem i år.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.