KUNNGJØRING AV PHUC’FOND STIPEND 2023-2024 (Gjelder kunfor høyskole og universitet i Hue)

I mer enn 28 år har Phuc’sfond fokusert på utdanning til fattige elever og studenter. I år fikk vi ekstra støtte av The Weissman Family til Phuc’sfonds stipendfond. Til tross for så dårlige midler som vi har nå fortsetter vi samarbeidet med Hue universitet for å dele ut stipend.
Stipendene for 2023-2024 fordeles som følger:
-6 fulle stipender verdt 20 000 000-30 000 000vnd. hver.
-15 delstipender verdt 10 000 000vnd.
-25 direkte subsidiert til en verdi av 5 000 000 vnd.hver.
-60 stipender for studenter til å overvinne vanskeligheter med en verdi av 2 000 000vnd.hver.
– 65 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd.hver.
– 17 utdanningsstøtte med verdi 2.000.000 vnd.hver.
Total verdi av Phuc’sfonds stipender for skoleåret 2023 -2024 er : 1.139.000.000vnd = 50.000 USD.

Fulle stipender og direkte stipend fra Phuc’sfond vil bli prioritert til vanskeligstilte elever, foreldreløse barn, eller de som har mistet en av foreldrene og den andre har sykdom.
Alle studenter fra høyskole og universitet i Hue kan søke eller kontakte for mer informasjon:
Utdanningslede
Ngô Nhật Email: ngonhat151@gmail.com
Eller Quốc Tri Email: tringuyenpro.9999@gmail.com
Linken til å hente stipend skjema.
https://drive.google.com/…/18gklqdt98HDyOFx…/view…
I tillegg til søknaden kreves følgende to dokumenter:
1. resultat bevis for skoleåret 2022-2023 eller opptak til universitet i 2023 -2024 termin.
2. Fattigehusholdninger bevis
Du kan også sende direkte til Phuc’sfond representasjonskontor i Hue:
LO H5, ĐUONG SO 6, KHU ĐO AN CUU CITY, THANH PHO HUE.

Søknadsperioden starter 26.september.2023 og siste frist er 10.10.2023. De som blir innvilget vil få beskjed fra oss senest 15.10.2023.

Spesielt 65 stipender av THAP SANG UOC MO programmet vil bli prioritert til barneskole , ungdomsskole og videregående skole i Quang Tri og Thua Thien Hue området Alle fattige elever som har behov for hjelp kan via foreldre eller klasseforstander ta kontakt med oss til overnevnte adresse. De som har lang vei vil få støtte til transport ved stipendutdeling.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke alle dere som er alltid med oss og bidrar at vi kan fullføre våre veldedighetsaktiviteter.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.