KUNNGJØRING OM BYGGING AV 6-8 HUS OG RENTVANNSYSTEM-2023

Etter mange veldedige aktiveter i flere områder fra by til landsby og steder langt inni skogen, ute ved kysten eller opp i høylandet forfølger synet av mange forfalte hus oss. Så mye at vi ikke klarer å ignorere det. Dette er grunnen til at Nha Tinh Thuong programmet har eksistert siden 2012 og mer enn 70 hus har blitt bygget av Phuc’sFond.

Huset har standard på 50-80m2 inkludert strømtilkobling, bad, toalett og kjøkken.
Vår plan i 2023 er å bygge 4-5 hus og 2-3 rentvannsystem. Dette er for å støtte de fattige som ikke har hus eller har dårlige levekår og å hjelpe dem slik at de får rent vann.
De som vil få hjelp er:
– De som er fattige, alene, enslige foreldre med syke barn.
– De eldre som er fattige og ikke har familie som kan hjelpe til.
– Besteforeldre som oppdrar barnebarn med dårlige levekår.
– De som er alene med mange barn og ikke har noen fast inntekt.
– Familier med syke foreldre og mange barn.

Husene vil være ferdig og klare til å flyttes inn i innen juli 2023.
For at vi skal klare å få husene ferdig til da har vi følgende plan:
1. 15.mars 2023 skal vi ta imot søknader og tips på hvem som trenger hjelp
2. 1.april – 28.april 2023 skal vi besøke folk og vurdere søknader og ta en avgjørelse
3. Begynnelsen av mai 2023 vil vi så starte å bygge.
Planen for byggingen er følgende:
1. Bygging: det vil være helt nye hus
2. Bidrag: 100% av kostnadene er dekket av bidrag
3. Verdi: total kostnader vil være 70- 75.000.000 vnd
4. Sponsor: støtte fra velgjører og Phuc’s fond er ansvarlig for husbyggingsprosjekt.
5. Phuc’sfond er enheten for befaring av prosjekt.
6. I juli 2023 vil de utvalgte få tilbud om huset enkeltvis.
Etter denne kunngjøring vil vi at dere som bor i Thừa Thiên Huế og Quảng Trị vet om noen som har det vanskelig og har behov for dette, gi oss tips om de det gjelder.
Vennligst ta kontakt med representanten for Phuc’s fond i Vietnam,
Phung Nguyen
Leder for nødhjelp, Nguyen Dinh Quoc Tri
HTTPS://www.Facebook.com/quoctri.linh
På vegne av Phuc’s fond takker vi sponsorer, velgjørere og alle som har samarbeidet med oss de siste 5 årene slik at vi klarte å bygge 40 hus til de som virkelig trenger det.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc
PS: noen bilder av tidligere hus vi har bygget.