MÅNEDAVSLUTNING FOR AUGUST-2023

Oppsummering av sommerens aktiviteter er at dette var utfordrende og kostbare aktiviteter. Vi har brukt mer enn 91 000 000 vnd bare på veldedige aktiviteter i juli og har et overforbruk i budsjettet.

I september forbereder vi oss til midhøstfestivalens feiring for mer enn 2000 barn og de månedlige aktivitetene som krever mye både kapasitet og økonomi for å gjennomføre hver måned.

Phuc’Fond er en frivillig organisasjon og derfor er vi avhengig av deres bidrag til forsette. I løpet av de siste 26 årene med støtte fra dere har Phuc’sfond stadig utviklet seg til noe bedre. Takket være deres omtanke og medmenneskelighet.

På vegne av Phuc’sfond retter vi en stor takk til alle velgjørere som har gjørt dette mulig.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.