MÅNEDAVSLUTNING FOR MAI-2023

Selv om mai måned medførte mye arbeid klarte vi å gjennomføre våre humanitære oppgaver og byggeprosjekter i tide. De fleste av bygningene er nå gradvis ferdigbygd. Totale utgifter i mai måned er 289 150 000 VND, dette er mye mer enn vi beregnet og er et stort beløp, uten støtten fra velgjørere kunne vi ikke utført vårt veldedighetsarbeid.

Hvert år i juni måned reiser jeg tilbake til Vietnam for å organisere sommerens veldedige aktiviteter der nede. Dette er et kostbar prosjekt som er i stort behov av hjelp fra støttespillere, forløpig har vi ikke fått noe midler å budsjettere med.

Det har vært en stadig utvikling og økning av vårt arbeid for fattige folk, samt at vi har fått mye støtte fra dere og dette er en stor ære for oss og er god motivasjon til å realisere vårt motto Help To Help. På vegne av Phuc’sfond rettes en stor takk til alle bidragsyterne.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc