BESØK OG UTDELING AV MÅNEDLIGE GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER- MAI-2023.

I dag er tirsdag 30.05.2023, til tross for at vi er mye opptatt med arbeider klarte Phuc’sfonds frivillig-grupper å fullføre sine oppgaver likevel. Uansett værforhold reiser de til alle fattige familier som får månedlig støtte av Phuc’sfond. De anstrenger seg alltid for å nå frem med gavene.

Selv om samfunnet har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som har det veldig vanskelig. Det er enorme klasseskiller. Mange mangler ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Av den grunnen startet vi med Ket Nghia Yeu Thuong – Chen Com An Tinh programmet for å hjelpe de som har følgende livssituasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser.

Hver måned vil hver husstand i vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 600 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd. Ved oppstart i april 2012 hadde vi kun 6 husholdninger og nå har det økt til 50 husholdninger i Thua Thien Hue som får månedlig støtte av Phuc’sfond gjennom «Chen COM An Tinh- Ket Nghia Yeu Thuong programmet.

Vi støtter hele veien til de klarer seg selv eller ikke trenger vår hjelp lenger. Men som det er nå mangler vi en god del faddere til fattige familier. Gjennom dette innlegget ønsker vi at flere av dere kan bidra med fast støtte til hver enkel familie. På vegne av Phuc’sfond sier vi hjertelig takk til velgjørere, sammen med dere kan vi lindre en del av den smerte og ensomhet som fattige står i.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.