MÅNEDAVSLUTNING FOR NOVEMBER-2023

Gjennom deres bidrag fikk fattige elever muligheter til å fortsette på skolen, samt styrket Phuc’sfonds arbeidet. Til vanlig i dette tiden er vi ut på besøk og kartlegge husstander med vanskelige forhold for å utdele av huset, samt bygger vi rentvannsystem hvor folk har det mest trengte. Vi avsluttet november måneden med gleden av vellykket veldedighetskonsert i San Jose.

I desember, i tillegg av månedlige aktiviteter, forbereder vi med nyttårsgave til de uheldige. Hver måned bruker vi rundt 100 -150 milioner vnd. Phuc’sfond er en frivillig organisasjon som er avhenges av deres bidrag. Uten støtte fra dere klarer vi ikke til å fortsette med vår jobbing.

På vegne av Phuc’sfond ønsker dere ha en fin førjulstid.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.