BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER NOVEMBER-2023

Idag 30.11.23 etter en ukes med hardt jobbing, endelig klarte vi å fullføre månedlig gaver til fattige husholdninger. Selv om samfunnet har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som har det veldig vanskelig. De lever et liv i nød og mangler valgmuligheter. Det er enorme klasseskiller. Dette er grunnen til » KET NGHIA YEU THUONG-CHEN COM AN TINH» programmet har eksistert siden juni 2012. Hver måned vil hver husstand i vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 650.000 til 800 000vnd.

Chen Com An Tinh programmet støtter til følgende uheldige:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem.

Og andre som har spesielt vanskelige situasjoner, de mottar månedlig støtte inntil de de ikke lenger trenger vår hjelp. . Hver måned er vi på besøk og deler ut gaver og ikke minst oppmuntring for å gi dem mer energi og tror på livet.

På vegne av Phuc’sfond sier vi hjertelig takk til velgjørere, sammen med dere kan vi lindre en del av den smerte og ensomhet som fattige står i.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.