MÅNEDAVSLUTNING FOR SEPTEMBER – 2023

September måned gir minus i resultat på regnskapet. De økonomisk dårlige tidene i verden har også påvirket Phuc’sfonds budsjetter, bidragene er mindre enn før og det har vi forstårelse for. Uansett hva som skjer så har vi 45 fattige husholdninger og 65 fattige elever som må få månedlig støtte og andre faste månedlige aktiviteter. Uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette.

Tusen hjertelig takk til velgjørere for deres omtanke slik at vi har midler til å forsette med vår arbeidet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc