VELLYKET FEIRING AV MIDHØSTFESTIVALEN FOR BARNA- 2023. EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR STØTTET PROGRAMMET

Midthøstfestivalen er kjent som barnas nyttår. Ved denne anledningen samles familien med god mat, barna får gaver, leker og går rundt med tente lykter. Men det fins mange vanskeligstilte barn der ute som ikke har familie å feire med. De får ikke noen opplevelse av fellesskapet i midthøstfestivalens feiring.

Vi har medfølelse og forstår godt hvor trist det er for disse barna. Derfor startet vi « Midthøstfestivalen for barna» programmet i 2012. Siden ble det en tradisjon, hvert år gjennom støtte fra velgjørere har vi hatt flere arrangementer for de vanskeligstilte barna på forskjellige steder.
I år over to uker har vi hatt flere arrangement på de 6 følgende steder med 2000 barn som har deltatt i programmet.

Det har vært en fantastisk og meningsfylt feiring med barna. Vi glemmer aldri de uskyldige og lykkelige ansiktene hos barna og hvor spent de var da de fikk oppleve dragedans, folkeleker, eventyr fortelling, godteri og annen underholdning. Dette vil de bringe med seg videre i livet.

Uten sponsorene våre hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette. Spesiell takk til lokal regjering, lærere, rektor, dansegruppe Ca Dao, barnesanger Nguyen Tran Xuan Phuong, representanter for Phuc’Fond i Hue, medlemmer og frivillig gruppe som har bidratt i programmet.

På vegne av Phuc’sfond og alle barna overrekker jeg en stor takk til velgjørere som har støttet dette programmet i 11 år, dere har gjort en fantastisk jobb, dere har gitt 2000 barn smil og god minner i barndommen,

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc