NYTTÅRSFEIRING I LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN- 2023.

Som vanlig arrangerte Phuc’sfond det årlige Xuan nghia tinh programmet for funksjonshemmede barn i Long Tho senter. Etter gårsdagens gaveutdeling i Phu Loc, var vi etter der på Long Tho senter for å lage nyttårsarrangement for mer enn 90 barn. Dette er sponset av Nghi Nguyen, Kristin Nguyen og Thu Nygen .
Dette er ett av de sentre som støttes med månedlig familiedag av Phuc’sfond, i håp om at de kan få et litt bedre åndelig liv.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmende barn som oppholder seg her. Her får barna undervisning, rehabilitering av helse og yrkesveiledning. De fleste er foreldreløse barn og barna kommer fra fattige familier som ikke har mulighet til å pleie dem. Det kreves store ressurser for å gi barna yrkesopplæring og omsorg så de kan integrere seg i samfunnet. Med 7 lærere og ekstra hjelp av noen nonner er opplæring og pleie av 90 funksjonsnedsatte barn en svært utfordrende jobb. Selv om barna får hjelp av senteret med mat og klær, er ensomhet fortsatt uunngåelig og trist. Dermed arrangere Phuc’sfond familiedag hver måned i håp om å spre den gleden og omsorg til dem som de sårt mangler.

I tillegg til det vanlige familieprogrammet i dag fikk de nyttårsgave, tradisjonell nyttårsmat og lek i forbindelse med nyttårsfeiring. Barna var glade og koste seg med maten. For å takke de som jobber i senteret delte vi ut en liten gave til hver.
Totale kostnad i dag er 12.000.000.vnd.

På vegne av Phuc’sfond sier vi takk til Nghi Nguyen, Kristin Nguyen og Thu Nygen som har bidratt til familiedag og nyttårsfeiring i dag, og alle velgjørere som alltid hjelpe oss til å utføre vårt mottoet «HELP TO HELP»

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc