OPPSTART MED BYGGING AV ET HUS OG 2 VANNSYSTEM I QUANG TRI

Etter en periode med besøk og kartlegging av noen steder, kom vi til følgende avgjørelse som tidligere opplyst:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02kjCdC5a2gy69Dhhas6KUozuu7nVwKrhhsGiYnhq3penNGodxanu1pRgYeAYNC8EDl.

I dag søndag 02.04.23 fra tidlig på morgen dro Phuc’sfonds hovedstyre og representant i Hue til Huong Hoa – Quang Tri for å oppstart av byggearbeidet. Her skal vi bygge 2 rentvannsystem og ett hus.
FØRSTE RENT VANNSYSTEM I MOI LANDSBY.

Her er mer enn 199 husstander og folk er Van Kieu- Pa Ko etniske minoriteter. Alle lever i fattigdom. Landsbyen ligger dypt inne i fjellene og nær grensen til Laos. Dette er en fattig landsby som er kjent for «mangel på rent vann». I de siste ti år har de søkt om hjelp, men uten respons. Den eneste vannkilde de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. Folk her må gå 2 km for å få rent vann. Overfor den ynkelige situasjon til folket i Moi landsby sponset Chuong Jon Dang og Saigon service et rentvannsystem.

ANDRE RENT VANNSYSTEM I KA TUP LANDSBY.
Ka -Tup landsby ligger i sørvest Lao Bao byen med 84 husstander, hvor 45% av befolkningen enten lever i relativ eller ekstrem fattigdom. Men matmangel er ikke så stor sak her, det de trenger mest er rent vann. Den hovedvannkilden de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. For å skaffe rent vann må folk her gå i 2km.
Brønnen sponset av Anh Nguyen.

HUSET TIL HO A VEN.
Familien Ho A Ven bor i Moi landsby- Quang Tri som ligger langs en liten sti til Laos. Han er en hensynsfull mann som tar ansvar for familien. Han har jobbet hardt for å forsørge ungene og ikke minst gi dem skolegang. Livet var ikke rikt, men huset var alltid fylt av latter og lykke. Men lykken varte ikke lenge, for han ble rammet av sykdom for 2 år siden. Sykdommen har fratatt ham arbeidsevnen så han kan ikke jobbe lenger. Livet er mye tøffere enn før for hele familien, alt avhenger av en liten gård dyrket av konen.
Eldste sønnen på 17 år har sett hvor sliten moren er og klarte ikke fokusere på skolen lenger. Han droppet ut av skolen og jobber i steden, i håp om at familien skal komme seg over vanskelighetene. Men livet blir ikke alltid slik man drømmer om, utgiftene til farens behandling er store, det han tjener dekker ikke alt. Familien møter alltid veggen og det er usikkert om lillebror (13år) vil bli ferdig med skolegangen.
Huset sponset fra Chuong Jon Dang og Saigon Service.

På vegne av Phuc’sfond sier vi hjertelig takk til sponsorer, deres bidrag har hjulpet oss å opprettholde prosjekter år etter år, slik at mange uheldige kunne få bo i et bedre hus og ha tilgang på rent vann.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.