OPPSTART MED BYGGING AV FEMTE HUS OG BEFARING AV BYGGEPROSJEKTER – 2024

I går startet vi med bygging av 2 hus, og i dag fortsatte vi med den femte huset som tilhører:
Ho Thi La Lai født i 1985, huntilhører Van Kieu etnisk minoritet og bor nå i Ly Ton landsby, Dakrong- Quang Tri. Hennes mann døde for 2 år siden etter en periode med sykdom, derfor ble hennes liv som allerede var vanskelig fra før enda tøffere. Nå er hun alenemor med 2 barn, med ustabil inntekt mangler de ofte mat i hverdagen. Hennes hus ble tatt av flommen og feid bort ned elva. Naboene hadde dyp medfølelse så de satte opp et lite midlertidig sted for dem som ly, men nå er det ødelagt og råttent.

Ky Nguyen – Tram og deres venner i Hampston sponset det nye huset.
Samtidig var vi på befaring av vannsystem i barneskole i Dakrong. Dakrong barneskole som ligger i Dakrong distriktet- Quang Tri provinsen. Skolen har 20 klasser med 351 elever og 38 lærere og ansatte. De fleste av elevene er fra Van Kieu etnisk gruppe. I de siste årene har de møtt på mange vanskeligheter når det gjelder materielle ressurser, transportforhold, undervisningsfasiliteter og forhold for å dekke livsbehovene til både lærere og elever. Et av de største problemene er vannkilde. I lang tid har lærere og elever benyttet vannkilder fra en gammel brønn i skolegården, men den er veldig skitten og sterkt forurenset med kalk. Ved tørketid er det ofte lite vann, spesielt i perioden fra mars til september hvert år. Foreldre, elever og alle lærere på Liland skole i Bergen sponser nå en ny brønn til Dakrong skole.

Dette er en glede og høyt verdsatt for de uheldige folkene, og vi er veldig glade på deres vegne. Tusen takk for deres bidrag til prosjektene.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc