PHUC’SFONDS UTDELING AV STIPENDER FOR SKOLEÅRET 2023-2024

I dag søndag 25.02.24 i samarbeid med Hue universitet holdt Phuc’s fond sin årlige stipendutdeling der, stipendene går til fattige elever og studenter i Thua Thien Hue. Dette gjør vi med ønske om å støtte, oppmuntre og hjelpe dem til å komme seg over vanskeligheter og oppfylle sine drømmer, slik at de utvikler seg til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet. I år er det også en merkedag siden det er 15 års samarbeid med Hue universitet.

Årlige stipender vil kunne innvilges etter vurdering på grunnlag opplysninger i mottatt søknad. Stipendet for skoleåret 2023-2024 går til de som har oppfylt noen av kravene:
– Foreldreløse barn som bor alene.
– Foreldreløse barn som bor med syke besteforeldre.
– En som mistet en av foreldre og den andre er syk eller har mistet arbeidsevne.
– En med syke foreldre og som har mange søsken i familien.
Stipendkomiteen har kommet til en avgjørelse om å tildele stipend med følgende verdier:
– 1 fullt stipend verdt 30 000 000 vnd/pers.
– 7 fulle stipender verdt 20 000 000 vnd/pers.
– 16 delstipend verdt 10 000 000 vnd/pers.
-25 delstipend verdt 5 000 000 vnd/pers.
-59 “overvinner vanskeligheter”-stipender verdt 2 500 000vnd/pers.
– 77 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd/pers.
Total verdi av Phuc’s fonds stipender for skoleåret 2023-2024 er : 1.218.500.000 VNĐ = 51.100 USD.
I tillegg har vi i året 2023 delt ut:
-20 skolestøtte stipender som støtte til skolen med sykler og kontanter verdt 2.400.000 VNĐ/ hver = 48.000.000 VNĐ.
– 75 skolestøtte stipender verdt 500.000 VNĐ/ hver = 35.000.000 VNĐ.
– 250 stipender som støtte med nødvendige møbler og utstyr verdt 200.000 VNĐ/ hver = 50.000.000 VNĐ.
– 7 skolestøtte stipender verdt 1.000.000 VNĐ/hver = 7.000.000 VNĐ.
I tillegg brukte vi 24 000.000 vnd til skolesaker og dagstur for fattige elever i Thap Sang Uoc Mo programmet.
Total verdi av Phuc’sfond stipender for skoleåret 2023 – 2024 er : 1.388.500.000 VNĐ = 58.300 USD.

«Thap Sang Uoc Mo « stipendet er prioritert for fattige barn, formålet er å hjelpe fattige elever fra barneskole til videregående skoler i Quang Tri og Thua Thien Hue området, som har følgende vanskelige situasjoner: Foreldreløse barn som bor med besteforeldre, en av foreldre har gått bort og den andre har ikke arbeidsevne. Disse barna er i risiko for å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det, følger opp undervisningen og gir råd og veiledning. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole.

I tillegg til de årlige stipender, har vi fra nyttår til nå hatt nødhjelp til vanskeligstilte i Thua Thien Hue og Quang Tri med en kostnad på 3 milliarder. Støtter Phucs Fond-stipend i år, kan vi ikke la være å nevne den verdifulle støtten fra The Weissman Family Foundation og Ms. Nguyen Thai Hai Van som bidro med betydelige økonomiske ressurser til dette stipendprogrammet.
I løpet av de siste 25 årene har Phuc’sfond delt ut mer enn 16 milliarder vnd på stipender. Formålet er å bidra med kompetanse og økonomisk tilskudd for å være med å utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge.

Tilstede i dag var lærere, Phuc’sfonds medlemmer og gjester fra utlandet som Nina Almthén Lia, Kristin Nguyen og Anh Nguyen – Quang Loi. Uten deres bidrag hadde vi ikke klart dette. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke våre velgjørere og deres vennlighet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc