START AV ARBEID FOR HUS OG RENTVANNSSYSTEM I QUANG TRI

I dag søndag 27. juni 2021 var representanter for Phuc’sfond i Hue og Quang Tri tilstede i 2 distrikter, Huong Hoa og Dakrong, for å begynne byggingen av et hus og to rene vannsystemer .
I midten av mars har vi besøkt og undersøkt stedene nøye før vi gjorde en avgjørelse . Byggingen vil starte nå. Om alt går etter plane, vil rent vannsystem bli ferdigbygd etter 2 måneder.
RENTVANNSYSTEM

Det første rentvannssystemet skal bygges i A La landsbyen i Dakrong- distriktet – Quang Tri provinsen.Den kommer til å bli benyttet av mer enn 500 personer som kommer fra etniske Ba Hy , Van Kieu og Paco. Brønnen skal være 90-120 dyp med lagertanker , filter, strømkilde og beskyttende metalltak. Totale kostnader er 75 000 000 vnd og ble sponset av Sen Nguyen.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2080690738778348

Den andre vil bli bygget i Cu Tai landsbyen -Dakrong distriktet i Quang Tri provinsen . Dette rentvannssystemet vil betjene 105 husstander med mer enn 500 mennesker som bor her. De er fra tre etniske grupper Paco , Pa Hi og Kinh – folk. Brønnen er 90-120m dyp med lagertanker , filter , strømkilder og beskyttende metalltak.Totale kostnader er 75 000 000vnd og ble sponset av Chuong Jon Dang og Saigon Service
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2082247351956020
HUSBYGGING

1 2022 vil det være bygging av 5 hus , 4 av fem hus er påbegynt bygging i Thua Thien Hue provinsen . I dag holder vi seremonien for å bygge huset til Ho Thi Xuan som bor i Dakrong – Quang Tri provinsen.
Familien er den etniske Pa Co, en av husstandene med ekstremt vanskelige omstendigheter . Alle fem bor i et trangt og alvorlig forfalt hus. Totale byggekostnader er 65-70 000 000 vnd og ble sponset av Bruce Doan .
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/2083958365118252.

Endelig er 5 hus og 2 rene vannsystemer i gang. Vi håper det vil hjelpe de fattige husholdningene med et solid og trygt sted til å være, og rent vann til innbyggerne slik at de kan få bedre helse.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til alle sponsorene som alltid hjelper oss slik at vi har midler til å fullføre vår jobb.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc