TALE FRA EN STUDENT VED STIPEND UTDELINGEN.

«Kjære Phuc’sfonds medlemmer, lærere, delegater og alle studenter som er her i dag. Mitt navn er Nguyen Thi Man som nå studerer ved Hue universitet. Det er en glede for meg å være representant for alle studentene i dag. Kjære ledere og sponsorer. Vi er fattige studenter som har forskjellig bakgrunn, men en ting vi alle sammen har felles er at vi vil studere og oppfylle våre drømmer om å utvikle oss til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet. Men det er ikke alle som klarer det på grunn av høye studieutgifter, noen dropper ut for å jobbe istedenfor. Men alle oss som er tilstede i dag fikk stipend og oppmuntring fra Phuc’sfond, og dette gir stor motivasjon for oss. I anledning stipendutdeling for skoleåret 2023-2025 vi vil vil gjøre vårt beste slik at vi kan fullføre utdanningen, og vil ikke skuffe alle sponsorene som har hjulpet oss.
Nok en gang sender jeg min dypeste takk til lederne, sponsorer. Ønsker dere god helse og fred.»
Nguyen Thi Man Nghi.

Takket brev fra Dinh Thi Thanh Ngan.
« mitt navn er Dinh Thi Thanh Ngan var en av fatttige elever som fikk støtte frem til videregående skole av Thap Sang Uoc Mo programmet. Og i går mottatt jeg stipend for fattige studenter fra Phuc’sfond. Jeg er veldig takknemlig, uten støtte fra dere kunne jeg ikke stå på universitetsscenen i dag. Jeg husket godt da jeg gikk i tiende klasse ble moren min syk. På den tiden var jeg veldig usikker og bekymring, så kom dere støttet, oppmuntre og hjulpet meg til å komme over vanskeligheten. Dere har gitt meg et håp, energi og motivasjon. For alt kjærlighet som dere har gitt meg vil jeg gjøre gjenspeilet, at jeg skal gjøre min beste for å fullføre utdanningen. Alt det dere har gjort mot meg i dag vil jeg bringe videre i livet.
Hjertelig takk
Dinh Thi Thanh Ngan.