MÅNEDAVSLUTNING FOR JANUAR & FEBRUAR 2024

Vi har brukt 1,5 miliarder vnd til alle aktivitetene i de to månedene:
– nyttårsgave til 700 husstander.
– Stipender for skoleåret 2023-2024 til 200 fattige studenter.
– Oppstarting av hus og rent vannsystem og alle månedlige aktiviteter.

Dette er et stort beløp for oss, og vi trenger som alltid støtte fra sponsorer til å utføre vår jobb. Vi har stor respekt for og er takknemlige for deres bidrag, slik at vi alltid bruker midler på den riktige og mest fornuftige måten, i tråd med vårt motto « Help To Help».

Uten deres bidrag kunne ikke vi støtte de vanskeligstilte og utføre vår jobb. På vegne av Phuc’sfond ønsker jeg alle sponsorer et riktig godt nyttår.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc