TILDELING AV 2 RENTVANNSYSTEMMER I 2024

Phuc’sfonds oppgaver gjelder ikke bare å støtte mennesker eller hjelper de med å overvinne vanskelige situasjoner, men vi tenker alltid på å forbedre livene til mennesker og lokalsamfunn. Et av de praktiske programmene for å forbedre liv er bygging av rentvannsystemer til lokale folk. Dette programmet har siden det ble startet i april 2015 frem til nå ordnet mer enn 20 rentvannsystem i to høyland i Quang Tri provinsen.

Vår plan i 2024 er å bygge 3 rentvannsystemer og 7 hus. 2 av 3 rentvannsystemer ble gjennomgått og skal bygges i de 2 følgende steder:
1. Dakrong barneskole som ligger i Dakrong distriktet- Quang Tri provinsen. Skolen har 20 klasser med 351 elever og 38 av lærere og ansatte. De fleste av elevene er fra Van Kieu etnisk gruppe. I siste årene har de møtt på mange vanskeligheter når det gjelder materielle ressurser, transportforhold, undervisningsfasiliteter og forhold for å dekke livsbehovene til lærere og elever. En av de viktigste problemer er vannkilde. I lang tid har lærere og elever benyttet en gammel brønn inne i skolegården, men den er veldig skitten og sterk forurenset med kalk. I tørketiden er det ofte lite vann, spesielt i perioden fra mars til september hvert år. I denne situasjonen sponset foreldre, elever og alle lærere i Liland skole i Bergen en ny brønn til Dakrong skole

2. Ba Rau landsby tilhøre Mo O kommune, Dakrong distriktet- Quang Tri provinsen.
Landsbyen ligger 5 km fra Dakrong sentrum og har 165 husstander med til sammen 671 mennesker. De fleste av dem er tilhører etniske minoriteter og 65% av befolkningen er fattig. De lever av små jordbruk og bor i midlertidige hus som er ikke solide nok. Tidligere har regjeringen bygd vannforsyning her, men etter mange år var den i ustand og ubrukelig. Lokalregjeringen har ikke budsjetter til verken vedlikehold eller reparasjon. Den eneste tilgang til vannkilde nå er fra en bekk som ligger 4km unna, ellers må de gå de enda lengre til Thach Han elva. Denne elven er full av forurensning, årsaker er bl.a. Agent Orange fra krigen, sprøytemidler og giftige kjemikalier og ulovlig gullgruvedrift. Folk her har det veldig helsefarlig pga dette vannet, og særlig barn og gravide kvinner. For å bedre livsforholdene for disse folkene sponset «Da Banh Tu Thien» fotballklubben i Drammen en brønn.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke alle sponsorer som alltid støtter våre byggeprosjekter slik at flere har tilgang til ren vannkilde og et solid hus for ly.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.